Měřící zařízení

Pro měření HVAC veličin, tedy objemového průtoku vzduchu, teploty, tlaku a vlhkosti používáme nejmodernější přístroje spol. TESTO.


 Testo 480Nosným přístrojem je TESTO 480. Jedná se o profesionální multifunkční měřící přístroj, se kterým můžeme připojenou termickou sondou měřit ve stejném čase objemový průtok, teplotu, vlhkost vzduchu a tlakovou diferenci.

Termická sonda

Sonda žárová

Pro přesné měření objemového průtoku využíváme Prandtlových sond 500 a 1000 milimetrů dlouhých.Prandtlovy trubice         Prandtlovy trubice-detail

 Možnost současného měření všech veličin:

480 komplet

 

Dále využíváme k měření:

TESTO 417 – vrtulkový anemometr – měření objemového průtoku a teploty vzduchu v kombinaci s nástavcem je možno měřit i výustě a anemostaty

Vrtulkový anemometr

TESTO 425 – termický anemometr – měření objemového průtoku a teploty vzduchu

Anemometr žárový

TESTO 510 – diferenční manometr – měření diferenčního tlaku

Manometr

TESTO 830-T4 – infračervený teploměr s dvoubodovým laserem – bezdotykové měření teploty

Teploměr laserový

TESTO 816 – hlukoměr – měření hluku, možnost měření v A nebo C filtru

Hlukoměr