Kontakt


OLPA TZB

IČ: 2076381


Razítko3cerveneIng. Michal Třešňák                                       

Autorizovaná osoba ČKAIT 0012276

Č. oprávnění 0355/2014 pro montáž, kontrolu a údržbu požárních klapek vyrobených spol. MANDÍK

Telefon:  +420 725 309 866
Email:      tresnak@olpatzb.cz


Sídlo společnosti:
Topolová 389
250 64 Měšice